Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

24. 1. 2022

Plače in nadomestila, ki se vštevajo v osnovo v breme OZZ, vključujoč PKP

Vrsta REK obrazca Vrsta dohodka (VD) Naziv Dohodninska vrsta dohodka iREK Naziv Vrsta osnove za prispevke, ki se šteje v osnovo (P01 - plača in nadomestila plače P04 – Drugo) REK-1 1001 Plača in nadomestilo plače* 1101 Plača, nadomestilo plače* in povračila stroškov v zvezi z delom P01 REK-1 1002 Plača ...
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2022

Novosti na področju stroškov dela ob novem koledarskem letu

Na področju stroškov dela morajo delodajalci nameniti posebno pozornost zakonskim spremembam in drugim spremembam znotraj obračunavanja plač in drugih stroškov dela tudi ob prehodu koledarskega leta. Če navedemo bistvene spremembe, katere mora delodajalec skrbno slediti na področju stroškov dela ob prehodu v novo koledarsko leto, so le te naslednje:
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2022

Vštevanje poslovne uspešnosti v osnovo za nadomestilo plače

Zaposleni imajo lahko različne osnove in nadomestila plače zaradi različnih oblik odsotnosti.Zaposleni darujejo kri, katere odsotnost plača ZZZS. Osnova je:- zaposlen ima pravico do odsotnosti zaradi darovanja krvi na dan, kot prostovoljno daruje kri. Delodajalec izplača nadomestilo plače v breme ZZZS v višini 100 % osnove, ki je odvisna od ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2021

Izplačilo poslovne uspešnosti v gospodarskih družbah

Podjetja poslovno uspešnost izplačujejo v primeru pozitivnega in uspešnega poslovanja.V praksi imamo različne izraze, kadar se podjetje odloči, da ob koncu leta nagradi svoje zaposlene. Najpogostejši izrazi so: 13. plača, božičnica, poslovna uspešnost, nagrada ob koncu leta in podobno. Samo poimenovanje zakon ne opredeljuje, opredeljuje pa vrsto poročanja in ...
Samo za aktivne naročnike
15. 11. 2021

Uveljavljanje višje sile

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile. V primerih, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo, ni mogoče slediti razlagi, da je v tem primeru pri delavcu lahko podana višja sila ...
12. 11. 2021

Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač s 1. 1. 2023

Vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo prek informacijskega sistema SPOT je omogočeno že od leta 2017, od 1.1.2023 pa bo obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.Načrtovano obvezno vlaganje predstavlja nadgradnjo obstoječega prostovoljnega vlaganja in smiselno digitalizacijo po uvedbi elektronskega bolniškega lista, ki ga ...
22. 7. 2021

Pošiljanje plačilne liste po elektronski pošti

Na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) je prišlo zaprosilo za mnenje. V podjetju uvajate elektronsko plačilno listo, ki jo zaposleni prejmejo na po elektronski pošti (na službeni ali zasebni e-naslov, kolikor nimajo službenega).Vsi zaposleni ne želijo prejemati elektronske plačilne liste iz različnih razlogov.Ali sme podjetje zahtevati od ...
19. 5. 2021

Kratkotrajna odsotnost z dela po PKP 8

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni po PKP 8 je možna od 5. februarja do 31. decembra 2021.
Samo za aktivne naročnike
20. 4. 2021

Obračun plače zaposlenemu brez stalnega in začasnega prebivališča v Sloveniji

V organizaciji, ki zaposluje delavce, ki nimajo ne stalnega in ne začasnega prebivališča v Sloveniji ampak imajo stalno prebivališče v drugi državi članici EU in začasnega v Sloveniji. V takšnem primeru se obračunamo prispevki in akontacija dohodnine za delo po slovenski davčni zakonodaji. Ker v Sloveniji nimajo začasnega niti stalnega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 3. 2021

FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2021

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanjeObveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2020 znaša 1.821,44 ...