Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

Olajšave za samozaposlene invalide

Invalid, ki je samozaposlen in ima odprt s. p. ne sme zaposlovati, če želi uveljaviti olajšavo za svojo zaposlitev in prispevke, ki so 30 % ali 60 % od povprečne mesečne plače v Republiki Slovenije za vsak mesec v koledarskem letu. V primeru, da samostojni podjetnik, ki uveljavlja olajšave zase, kot invalid ...
Samo za aktivne naročnike

Bruto minimalna plača in dodatki v primeru, da ni upoštevana nobena kolektivna pogodba dejavnosti

Osnovna bruto plača mora biti pri delodajalcu, ki ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, v pogodbi o zaposlitvi določena vsaj v višini bruto minimalne plače za polni delovni čas. V tem primeru je osnova za obračun dodatkov bruto minimalna plača. To pomeni, ker delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba ...
Samo za aktivne naročnike

Obrazložitev nekaterih bonitet zaposlenih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

V primeru, da delodajalec delojemalcem izplačuje vrednosti, ker uporabljajo svoja osebna sredstva pri delu je do vrednosti 5 % neobdavčeno glede na povprečno plačo v RS oz. delojemalčevo plačo za delo na domu. Za uporabo osebnega vozila to nadomestilo ne velja. Ni potrebno obračunati nobenih prispevkov in akontacije dohodnine razen če ...
Samo za aktivne naročnike

Posebnosti glede povračila stroškov v primeru uporabe službenega vozila

Glede pravice do uporabe službenega vozila za privatne namene se lahko postavi vprašanje, ali ima delojemalec pravico do povrnitve stroškov za prevoz na delo in z dela in kakšna je davčna obravnava takšnega izplačila. Če delodajalec ne zagotavlja stroškov goriva, se lahko delojemalcu povrne stroške prevoza na delo in z ...
Samo za aktivne naročnike

Pričetek dela iz različnih krajev

Primer:Delojemalec opravlja delo v kraju A trikrat tedensko in sdvakrat na teden opravlja na delo v kraju B.Odgovor: Pomembno je, ali gre delojemalec v kraj B neposredno iz svojega domačega naslova, ali gre od doma najprej na mesto opravljanja dela v kraj A in od tam nato v ...
Samo za aktivne naročnike

Ni možnosti dostopa do javnega prevoza

Postavlja se vprašanje, do kakšnega povračila stroška za prevoz na delo je upravičen delojemalec, če nima možnosti izrabe javnega prevoza.Neupravičeno bi bilo, da bi se delojemalcu povrnil strošek za prevozno sredstvo, ki ga nikakor ne more uporabiti za prihod na delo oziroma odhod z dela.Uredba priznava takšne primere ...
Samo za aktivne naročnike

Način prihoda na delo in cena povračila

V praksi se v zvezi s povračilom stroška za prevoz na delo in z dela pojavljajo določena vprašanja, vezana na način prihoda na delo, npr. ali delojemalcu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela, če dejansko na delo prihaja peš?Mnogo je primerov, ko delojemalci prehodijo tudi ...
Samo za aktivne naročnike

Oddaljenost delojemalca

V praksi se pojavlja vprašanje, ali so delojemalci, ki prebivajo v bližini delodajalca, upravičeni do povračila stroška za prevoz na delo in z dela.Razdalja med bivališčem in mestom opravljanja dela je lahko takšna, da lahko delojemalec opravi prihod na delo in z njega peš, s kolesom, motorjem ipd.Primer ...
Samo za aktivne naročnike

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba in ima v splošnem aktu (Pravilnik o plačilu za delo in povrnitvi stroškov v zvezi z delom) določilo, da so delojemalci upravičeni do povračila stroška za prevoz na delo in z dela v višini 60 odstotkov cene najcenejšega javnega prevoza, jim stroške delodajalci ...
Samo za aktivne naročnike

Obračun bolniške odsotnosti zaposlenega nad 30 delovnih dni v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS

Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov. Višina bolniške odsotnosti je odvisna od vrste boleznin, ki je ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.