Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

20. 5. 2022

Obračun stroškov zaposlenih, ki delajo od doma

Delodajalec in delavec se morata o velikosti nadomestila za uporabo delavčevih sredstev za delo na domu dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi ali določil v internem aktu.
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2022

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Glede davčne obravnave povračil stroškov v zvezi z delom ureja pa moramo upoštevati določbo prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini— ZDoh-2, ki določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada ...
s