Breme nadomestila za bolniško odsotnost

Nadomestilo za bolniško odsotnost

ZDR-1C in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, s. p.(kmetje, družbeniki idr.) iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti:

  • 01-bolezen,
  • 02-poškodba izven dela,
  • 05-poškodba po tretji osebi izven dela.

Za uveljavljanje bolniške odsotnosti morajo zaposleni obiskati osebnega zdravnika, ki odobri bolniško odsotnost in izda bolniški list. Za prvih 20 delovnih dni dobi zaposleni nadomestilo plače, ki je v celoti breme delodajalca.

Tudi samozaposleni morajo pridobiti bolniški list in si pravilno obračunati prispevke. Za prvih 20 delovnih dni bolniške odsotnosti si s. p. krije stroške sam.

Nazaj

s