Posebnosti glede povračila stroškov v primeru uporabe službenega vozila

19. 3. 2020

Predogled vsebine

Glede pravice do uporabe službenega vozila za privatne namene se lahko postavi vprašanje, ali ima delojemalec pravico do povrnitve stroškov za prevoz na delo in z dela in kakšna je davčna obravnava takšnega izplačila. Če delodajalec ne zagotavlja stroškov goriva, se lahko delojemalcu povrne stroške prevoza na delo ...

Nazaj