Slovenski računovodski standardi (SRS)

25. 3. 2020

Predogled vsebine

Slovenski računovodski standardi (SRS) so obvezna pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. SRS kot pravila stroke določajo strokovna pravila računovodenja ter dopolnjujejo in podrobneje opredeljujejo zakonske določbe in opredelitve.

Nazaj