Spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016)

25. 1. 2016

SPREMEMBE SRS 2016

1. Konsolidiranje računovodskih izkazov Konsolidirano računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo morajo narediti obvladujoče družbe. Obvladujoča družba: - ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov v družbi in ima pravico do imenovanja ali odpoklica večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa (75 %),
Samo za aktivne naročnike
s