SPREMEMBE SRS 2016

25. 1. 2016

Predogled vsebine

1. Konsolidiranje računovodskih izkazov

Konsolidirano računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo morajo narediti obvladujoče družbe. Obvladujoča družba:

- ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov v družbi in ima pravico do imenovanja ali odpoklica večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa (75 %),

Nazaj