Podjetnikov dohodek in rezultat

Ugotovitev negativnega rezultata samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je v poslovnem letu ustvaril prihodke v višini 120.000 evrov, poslovne odhodke 140.000 evrov in izgubo 20.000 evrov. Med letom je bila plačana akontacija dohodnine v vrednosti 8.000 evrov.
Samo za aktivne naročnike:

Pozitiven rezultat samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je v poslovnem letu ustvaril prihodke v višini 120.000 evrov, poslovne odhodke 70.000 evrov in dohodek 50.000 evrov. Med letom je bila plačana akontacija dohodnine v vrednosti 18.000 evrov. Obračun dohodnine glede na davčno priznane prihodke in davčno priznane odhodke ter olajšave je 12 ...
Samo za aktivne naročnike:

Ugotovitev pozitivnega rezultata samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je v poslovnem letu ustvaril prihodke v višini 120.000 evrov, poslovne odhodke 70.000 evrov in dohodek 50.000 evrov. Med letom je bila plačana akontacija dohodnine v vrednosti 18.000 evrov. Obračun dohodnine glede na davčno priznane prihodke in davčno priznane odhodke ter olajšave je 21 ...
Samo za aktivne naročnike:

Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

Poslovni izid ugotovi podjetnik na skupini kontov 80, in sicer najprej prenese vse odhodke na debetno (D) stran konta 800 – prenos prihodkov in prenos odhodkov in na kreditno (K) stran vse prihodke. To razliko, ki jo ugotovi prenese ali na konto 801 – Ugotovitev in prenos podjetnikovega dohodka ali na 803 ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.