Povračila stroškov podjetnika

Povračila stroškov podjetnika

Podjetniku pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (stroški prehrane, dnevnice, kilometrine,..). Povračila stroškov zasebnika se izkazujejo v skupini kontov 48 in sicer na kontu 486 -povračila stroškov samostojnim podjetnikom posameznikom.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.