Prispevki za socialno varnost podjetnika

Prispevki za socialno varnost podjetnika

Samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost kot edini poklic, je samozaposlen in je vključen v obvezno zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podjetnik ima poseben status, saj v svojem »podjetju« ni zaposlen ampak si svojo socialno varnost zagotavlja s plačevanjem prispevkov za socialno varnost.
Samo za aktivne naročnike:

Prispevki samostojnega podjetnika

Prispevki samostojnega podjetnika so mesečno ovrednoteni v višini 540,00 evra. Samostojni podjetnik jih plača vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec in odda obrazec »Obračun prispevkov za socialno varnost«.
Samo za aktivne naročnike:

Prispevki, ki jih plačujejo samozaposleni na podlagi opravljanja samostojne pridobitne in poklicne dejavnosti

Samozaposleni plačujejo prispevke v višini 38,2 % od zavarovalne osnove.
Samo za aktivne naročnike:

Osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

Zasebniki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.