Prispevki za socialno varnost podjetnika

30. 9. 2016

Prispevki za socialno varnost podjetnika

Samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost kot edini poklic, je samozaposlen in je vključen v obvezno zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podjetnik ima poseben status, saj v svojem »podjetju« ni zaposlen ampak si svojo socialno varnost zagotavlja s plačevanjem prispevkov za socialno varnost.
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Prispevki samostojnega podjetnika

Prispevki samostojnega podjetnika so mesečno ovrednoteni v višini 540,00 evra. Samostojni podjetnik jih plača vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec in odda obrazec »Obračun prispevkov za socialno varnost«.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Prispevki, ki jih plačujejo samozaposleni na podlagi opravljanja samostojne pridobitne in poklicne dejavnosti

Samozaposleni plačujejo prispevke v višini 38,2 % od zavarovalne osnove.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

Zasebniki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Samo za aktivne naročnike
s