Prodaja osnovnih sredstev

Prodaja osnovnih sredstev z izgubo

Samostojni podjetnik ima stanje opreme v vrednosti: nabavna vrednost 100.000 evrov, popravek vrednosti 75.000 evrov. Prodal jo je kupcu za 20.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Plačilo je bilo zavarovano z bančno garancijo, ki jo je unovčila banka.
Samo za aktivne naročnike:

Prodaja osnovnih sredstev z dobičkom

Samostojni podjetnik ima stanje opreme v vrednosti: nabavna vrednost 100.000 evrov, popravek vrednosti 75.000 evrov. Prodal jo je kupcu za 35.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega DDV. Plačilo je bilo nakazano na podjetnikov poslovni račun.
Samo za aktivne naročnike:

Prodaja trgovskega blaga

Samostojni podjetnik, ki je zavezanec za DDV, je izstavil račun za prodano trgovsko blago kupcu v Sloveniji, v vrednosti 18.300 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Zaloge trgovskega blaga vodi po nabavni ceni, ki je 12.000 evrov. Plačilo je dobil z menico, ki je bila uspešno unovčena.
Samo za aktivne naročnike:

Prodaja gotovih proizvodov

Samostojni podjetnik, ki ni zavezanec za DDV, je izstavil račun fizični osebi (občanu) za prodane gotove proizvode v vrednosti 1.220 evrov. Lastna cena prodanih gotovih proizvodov je 800 evrov. Plačilo je dobil v gotovini, ki jo je položil na svoj poslovni račun.
Samo za aktivne naročnike:

Prodaja storitev

Samostojni podjetnik, ki je zavezanec za DDV, je izstavil račun poslovnemu partnerju za opravljeno storitev v vrednosti 1.220 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Plačilo je dobil s poslovno kartico. Kartica je bila unovčena in plačati je moral 3-odstotno provizijo.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.