Konsolidacija računovodskih izkazov

Predogled vsebine

Konsolidirano letno poročilo - splošno

Tistim, ki se ukvarjajo s financami in računovodstvom, so razlike vsekakor poznane, prav pa je, da so o njih seznanjeni tudi vsi tisti, ki se s konsolidiranimi računovodskimi izkazi in konsolidiranim letnim poročilom srečujejo redkeje, na primer ob sprejemu konsolidiranega letnega poročila na ...

Nazaj

s