Poslovno poročilo

30. 9. 2016

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo mora biti pošten prikaz položaja, poslovanja in razvoja poslovanja podjetja. V poslovnem poročilu se morajo razkriti in predstaviti tisti podatki, ki se nanašajo na poslovno leto in niso bili razkriti v računovodskem poročilu. Po zakonu mora vsebovati zlasti podatke o pomembnih poslovnih dogodkih po koncu poslovnega leta, opredeliti ...
Samo za aktivne naročnike
s