Priprava letnega poročila

30. 9. 2016

Priprava letnega poročila

Priprava letnega poročila poteka po naslednjih »sedmih« korakih: najprej določimo cilje podjetja in letnega poročila, vprašamo se, komu želimo poročati, imenujmo projekti tim (smatrajmo, da je letno poročilo projekt), ki naj ga sestavljajo odgovorni s področja temeljnih poslovnih funkcij, s poudarkom na financah in marketingu, pisec besedila, oblikovalec, fotograf, naredimo ...
Samo za aktivne naročnike