Računovodske informacije za skupščino družbe

30. 9. 2016

Računovodske informacije za skupščino družbe

Skupščina delniške družbe je njen najvišji organ, v katerem lastniki uresničujejo svoje pravice glede poslovanja družbe, kar se kaže tudi v tem, da skupščina odloča v primeru nesoglasja med upravo in nadzornim svetom. Skupščina odloča o temeljnih vprašanjih družbe, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja družbe, temveč na ...
Samo za aktivne naročnike
s