Računovodske informacije za skupščino družbe

30. 9. 2016

Predogled vsebine

Skupščina delniške družbe je njen najvišji organ, v katerem lastniki uresničujejo svoje pravice glede poslovanja družbe, kar se kaže tudi v tem, da skupščina odloča v primeru nesoglasja med upravo in nadzornim svetom. Skupščina odloča o temeljnih vprašanjih družbe, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja družbe, temveč na vprašanja, ki zadevajo njen razvoj, in na nekatera organizacijsko statusna vprašanja, ki se nanašajo na strukturo in delovanje družbe.

Nazaj