Računovodske informacije za zunanje uporabnike

30. 9. 2016

Predogled vsebine

Za poslovanje podjetja in njegove letne računovodske izkaze se zanimajo tudi druge interesne skupine, predvsem posojilodajalci, kupci, dobavitelji, javnost, država in njeni organi. Posojilodajalci (banke, pravne in tudi fizične osebe) so za podjetja zelo pomembna skupina interesentov, saj zagotavljajo potrebna finančna sredstva za poslovanje. Posojilodajalci skrbijo, da so njihova sredstva varno in donosno naložena, zato iz letnih računovodskih izkazov želijo pridobiti predvsem informacije o doseženem čistem poslovnem izidu in finančnem položaju podjetja.

Nazaj