Likvidnost

06. 2. 2020

Likvidnost poslovanja

Likvidnost podjetja pomeni, ali lahko v pravem času unovčimo svoje premoženje (dolgoročno ali kratkoročno) v denar. Pogoj, da ugotovimo, ali smo likvidni ali ne, je narejena »bilanca stanja«. Poznamo šest kazalnikov likvidnosti (kratkoročne in dolgoročne), ki so prisotni pri analiziranju in ocenjevanju bonitete poslovanja s strani tako bank kot bonitetnih ...
Samo za aktivne naročnike