2020

30. 6. 2020

Skrajšan delovni čas po PKP

"Subvencija za skrajšani polni delovni čas je namenjena ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov. "VIR: ZRSZV nadaljevanju so opisani pogoji in opis knjiženja stroškov in državne pomoči.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 6. 2020

Državna pomoč in izplačilo nagrade za poslovno uspešnost

Družba, ki je prejela državno pomoč v času epidemije korona virusa in bo izplačala nagrado za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim po 12. marcu 2020, mora vrniti državno pomoč skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 6. 2020

Odsotnost z dela - različne situacije

Na povezavi https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Infografike/prikaz-situacij-MDDSZ_2203-v2.pdf so prikazane različne situacije odsotnosti z dela in oblike plačila ali nadomestila. VIR: Gov.si
18. 6. 2020

Posojilo in obresti

V kratkem prispevku o tem, kdaj in pod katerimi pogoji je lahko posojilo brezobrestno.
18. 6. 2020

Statistični podatki za julij 2020

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 940,58 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.937,21 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.266,13 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen ...
12. 6. 2020

Zaposlitev za skrajšan delovni čas in regres za letni dopust

Delodajalec ima z delojemalko sklenjeno pogodbo za polovični delovni čas 20 ur na teden že več let. V začetku poslovnega leta se je delojemalka vrnila na delo po zaključenem porodniškem dopustu. Delodajalec je prejel odločbo Centra za socialno delo, da je delojemalka upravičena do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno ...
01. 6. 2020

Statistični podatki za junij 2020

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 940,58 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.758,27 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.146,11 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen ...
27. 5. 2020

Oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za zaposlene starejše od 60 let

Z letom 2020 je zaživel 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev plačila prispevkov za delojemalce, ki so starejši od 60 let in so v delovnem razmerju.
27. 5. 2020

Identifikacija in odbitek DDV ob začetku dejavnosti

V primeru, da nekdo začne z dejavnostjo in še ni zavezanec za DDV (ni presegel prometa v zadnjih dvanajst mesec 50.000,00 evrov) ter želi prostovoljno vstopiti v sistem zavezanca za DDV mora FURS posredovati sklenjene pogodbe, predpogodbe, da bo promet čim prej presegel prag za vstop v sistem ...
23. 4. 2020

Statistični podatki april 2020

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 940,58 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.799,66 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.169,91 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.