2020

21. 9. 2020

Statistični podatki - oktober 2020

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 940,58 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.811,28 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.176,25 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2020

Pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (mnenje MJU, 4. 8. 2020)

Mnenje MJU:Z dopisom številka: 0100-222/2020/6 z dne 17.7.2020, z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo in obvestilo o podaljšanju roka za vlaganje zahtevkov za ...
Samo za aktivne naročnike
08. 9. 2020

Letni dopust in njegova izraba

Avtor: Tanja Bohl
Izrabo letnega dopusta in način izrabe letnega dopusta temeljno ureja 162. in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2020

Obračun ur glede na različne dneve opravljenih ur

V organizaciji imajo 5-dnevni delovni teden. Ob sredah delajo 10 ur in ob petkih 6 ur, ostale dni delajo 8 ur. V mesecu, ki je manjši od povprečja jih zanima koliko ur dajo v obračun 8 ur in v za dopust v sredo 8 ur.Obračun bruto plače se naredi ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2020

Statistični podatki za september 2020

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 940,58 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.812,72 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.175,47 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen ...
25. 8. 2020

Kako lahko znižate akontacijo davka že med letom, če zaradi posledic koronavirusa pričakujete nižji poslovni rezultat?

Podjetja in podjetniki imajo že po samem Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) možnost vložiti zahtevo za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, če pričakujejo nižji poslovni rezultat.
Samo za aktivne naročnike
24. 8. 2020

Nadomestilo plače in odrejena karantena v primeru prihoda iz držav, uvrščenih na rdeč seznam

Avtor: Tanja Bohl
V Uradnem listu RS je bil objavljen nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije,[1] sprejet s strani Vlade RS, ki je začel veljati z dnem 21 ...
Samo za aktivne naročnike
19. 8. 2020

Obračun prispevkov in dohodnine zaposlenemu, ki nima stalnega in ne začasnega prebivališča v Sloveniji

Kako obračunati plačo zaposlenemu, ki nima ne začasnega ne stalnega bivališča v Sloveniji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 8. 2020

Delo od doma – kako je z izjavo varnosti na inšpektoratu, obračun plače in pravice

Organizacije lahko na različne načine preverjajo ustreznost delovnih razmer z vidika varnosti in zdravja pri delu

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 8. 2020

Kako se zaščiti na delovnem mestu pred Covid-19 – Pisarne - video

Video z nazornim prikazom ukrepov s katerimi lahko preprečimo širjenje in obolevanje za virusnimi obolenji.