2020

Koledarček za april 2020

10. 04. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb - Plačati razliko v akontaciji davka od dohodkov pravnih oseb za januar in februar na podlagi novega obračuna - Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnost- Plačati razliko v akontaciji dohodnine od dohodka iz dejavnosti za januar, februar in marec na podlagi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Organiziranje dela od doma v času izrednih razmer

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Dopolnjena verzija dokumenta Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo dopolnjen dokument Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2

Odreditev letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji

Glede na to, da na Inšpektoratu za delo prejemajo vrsto vprašanj in prijav glede odrejanja letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji poudarjajo, da delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta. Opozarjajo na okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta, ki jih ...

Metode vrednotenja zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin

Organizacija se lahko odloči, ali bo zemljišča in zgradbe ter naložbene nepremičnine vodila po modelu:nabavne vrednosti ali prevrednotenja (zemljišča, zgradbe v skupini 02);nabavne vrednosti in poštene vrednosti (skupina 01).Postopek nakupa je pri obeh metodah enak, kar pomeni, da je treba v nabavno ceno vključiti vse odvisne stroške ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Interventni zakon za ohranitev delovnih mest

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa?

Davčna zakonodaja že sedaj predvideva določene ugodnosti poslovnim subjektom, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti. Finančna uprava Republike Slovenije

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Statistika - marec 2020

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 940,58 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.855,25 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.214,93 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.Letna inflacija – povprečni indeks cen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Evidentiranja stroškov raziskovanja in razvoja

Mnogokrat je težava v ločevanju, kaj so stroški razvijanja (raziskovanja) in razvoja, zato pojasnjujemo:stroški razvijanja (raziskovanja) – to so stroški razvijanja ali odkrivanja novih znanj, raziskovanje na trgu in kupcih ter so posledica pri izboljšavah v proizvodnji proizvodov ali storitev in se pripoznajo kot tekoči stroški poslovanja;stroški razvoja – so ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Olajšave za samozaposlene invalide

Invalid, ki je samozaposlen in ima odprt s. p. ne sme zaposlovati, če želi uveljaviti olajšavo za svojo zaposlitev in prispevke, ki so 30 % ali 60 % od povprečne mesečne plače v Republiki Slovenije za vsak mesec v koledarskem letu.V primeru, da samostojni podjetnik, ki uveljavlja olajšave zase kot invalid ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.