Investicijsko vzdrževanja ali vlaganja v opredmetena osnovna sredstva

Predogled vsebine

Odločitve ali gre za investicijska vzdrževanja ali vlaganja v opredmetena osnovna sredstva (OOS)

Nazaj