Obračun in izplačilo višje dohodnine od predpisane

Primer izplačila višje akontacije dohodnine od predpisane.

Delodajalec, ki obračuna akontacijo dohodnine pri izplačilu plače v višjem znesku od predpisanega (tudi, če bi bila podpisana izjava delojemalca, da želi višjo akontacijo dohodnine), odda nepravilen obračun, saj zakon zahteva plačilo akontacije dohodnine od natančno določene osnove in stopnje. Zahteva za višji obračun akontacije dohodnine je lahko le v primeru, da se delojemalec (pisno) odpove osebnim olajšavam za vzdrževanje družinske člane.

V drugih primerih pomeni, da je akontacija dohodnine nepravilno obračunana, plačana in poročana na obrazcu REK-1. Takšno dejanje pomeni kršitev zakona o davčnem postopku (278. člen), zakona o dohodnini (122. člen) in delovno-pravne zakonodaje. Večja vrednost obračuna dohodnine povzroči škodo delojemalcu, saj dobi manjše neto izplačilo plače.

Nazaj