Pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (mnenje MJU, 4. 8. 2020)

16. 9. 2020

Predogled vsebine

Mnenje MJU:

Z dopisom številka: 0100-222/2020/6 z dne 17.7.2020, z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo in obvestilo o podaljšanju roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za izplačilo dodatkov, smo vas obvestili tudi, katere šifre po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju[1] (v nadaljevanju: Uredba) se uporabijo v posameznih primerih pri poročanju v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP).

Nazaj