Posojilo in obresti

V kratkem prispevku o tem, kdaj in pod katerimi pogoji je lahko posojilo brezobrestno.

Pri prejemu posojila je dolžnik obvezen in dolžan plačati obresti, četudi se o tem ni dogovoril z posojilodajalcem, vendar to še ne pomeni, da posojilo ne more biti brezobrestno. V primeru, da je posojilo brezobrestno, se morata pogodbeni stranki dogovoriti in takšno določbo zapisati v posojilno pogodbo, kar še posebej velja, ko gre za gospodarske pogodbe.

V kolikor dva gospodarska subjekta v posojilno pogodbo ne bi zapisala ničesar o obrestih, se po 382. členu Obligacijskega zakonika štelo, da posojilojemalec dolguje obresti po obrestni meti v višini 6 odstotkov.

V primeru, da skleneta posojilno pogodbo dve fizični osebi in ne bi nič zapisala o obrestih v posojilno pogodbo, je takšno posojilo avtomatično brezobrestno.

Posojanje denarja in sklepanje posojilnih pogodb med povezanimi osebami je obrestna mera mesečno določena s strani ministrstva za finance.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.