Statistični podatki za julij 2020

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 940,58 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.937,21 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.266,13 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin je -1,2-odstotna. Delovno aktivno prebivalstvo – 901.728 zaposlenih.

Stopnja registrirane brezposelnosti je 4,6-odstotna. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,095.861. Povprečna bruto plača za leto 2019 je 1.753,84 evrov oz. 1.133,50 evrov je neto plača. Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih je 1.017,22 evrov (58 % povprečne bruto plače leta 2019).

Najnižja osnova za obračun prispevkov samozaposlene osebe (s. p.) je 1.052,30 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2019) in družbenikov 1.578,46 evrov (90 % povprečne bruto plače leta 2019).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 401,98 evrov (38,2 % od 1.052,30 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 6.138,44 evrov (mesečni prispevki 2.344,88 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 602,97 evrov.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.