2021

16. 4. 2021

Aktualni statistični podatki za april

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 1.024,24 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.946,70 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.253,71 evrov.Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.Letna inflacija – povprečni indeks ...
16. 4. 2021

Brezplačno opravljanje storitev v dobrodelne namene

V primeru, da želi davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje dejavnosti poslovanja opraviti storitev brezplačno v dobrodelne namene, mora upoštevati, da se za opravljanje storitev za plačilo šteje tudi opravljanje storitve, ki jih davčni zavezanec opravi brezplačno za svoje zasebne namene ali za namene zaposlenih. Organizacija mora sestaviti ustrezno obliko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 4. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene nmb-95 - april 2021

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 3. 2021

Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2021

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2021 v primerjavi z januarjem 2021 je bil 0,007.2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2021 je bil 0,011.3. Koeficient povprečne mesečne rasti ...
23. 3. 2021

Popravek napake v DDPO in poročilo AJPES

Napake, ki se lahko ugotovijo in pojavijo ob oddaji davčnega obračuna so lahko:- bistvena ali - nebistvene.
18. 3. 2021

Aktualni statistični podatki

Podatki, ki vas spremljajo pri vsakodnevnem delu.
16. 3. 2021

Obdavčitev različnih vrst zemljišč iz vidika DDV

Pri obračunu davka na dodano vrednost (dalje DDV) je pomembno, da ločimo katero zemljišče je:nepozidano stavbno zemljišče (parcele), ki so z občinskim prostorskim načrtom namenjene graditvi objektov in pozidano stavbno zemljišče, to je zemljišče skupaj z nepremičnino.
Samo za aktivne naročnike
08. 3. 2021

Organizacija je prejela povračilo v obliki državne pomoči. Ali morajo sredstva vrniti, če bodo v letu 2021 izplačali dobiček ?

Vračilo bo potrebno, če bo:izplačan dobiček,pridobitev lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,izplačana nagrada poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.O izplačilu mora delodajalec obvestiti FURS najpozneje v 2 mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi ...
Samo za aktivne naročnike
02. 3. 2021

Višina urne postavke za občasno delo upokojencev

V obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 8.235,53 ...