Izračun povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur

Večne so dileme, kako izračunati povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih, ki jih je potrebno posredovati pri letnem obračunu poslovanja, kot je tudi predvideno glede na fiksne stroške, ki jih določajo protikoronski paketi.

Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v obdobju, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe (ni povezana z delom), nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca (poklicna bolezen) ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih delovnih ur za obdobje.

Ure čakanja na delo, za katere so delavci prejeli nadomestilo s strani delodajalca, vključno z urami, za katere je bilo nadomestilo delodajalcu refundirano na podlagi pomoči PKP, povečujejo število zaposlenih.

Nazaj