Računovodski in davčni vidik pokvarljivih zalog zaradi epidemije

Organizacije, ki imajo pri svojem poslovanju zaloge, katere imajo tudi rok trajanja uporabe, je pomembno, kako jih računovodsko in davčno obravnavati v davčnem obračunu za leto 2020.

Gre za določene dejavnosti, ki so morale kar čez noč zapreti svoje poslovanje in so jim ostale neporabljene zaloge.

Takšne zaloge je bilo potrebno ali prodati pred rokom z popusti, zavreči ali odpisati. Določeni odpisi zalog se bodo lahko uvrščali v dovoljen kalo, ki je določen v pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga (Uradni list RS, št. 101/08), vendar bodo takšni odpisi v marsikateri dejavnosti višji od zakonsko dovoljenega.

Vidik DDPO – odpisi so nastali zaradi izrednih razmer in dogodkov (naravne nesreče, epidemija) so v celoti davčno priznani odhodki.

Vidik DDV - za primanjkljaj se šteje nabava materiala in blaga razen uničenj, ki nastanejo zaradi višje sile.

Primanjkljaj (uničenje) materiala in blaga, ki je bilo nabavljeno v času pred epidemijo in ni bilo uporabljeno je treba upoštevati od primera do primera. V primeru, da so bila upravičenja po novih nabavah materiala in blaga v času epidemije in je nato prišlo do zaprtja dejavnosti je potrebno upoštevati kriterije »dobrega gospodarja« in »skrbnosti in načrtovani oceni« nujnosti nabav v določenih količinah. Mogoče se bi lahko takšnih nabav izognili. Treba je ustrezna presoja z dokumentiranimi argumenti, da ni potrebno vračati DDV, ki smo si ga ob nabavi odbili.

Nazaj