Statistični podatki - marec 2021

16. 2. 2021

Aktualni statistični podatki, ki so uporabni pri vsakodnevnem delu računovodij.

Minimalna bruto plača za leto 2020 v RS je 1.024,24 evrov.

Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 2.021,21 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.314,62 evrov.

Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.

Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin je -0,7-odstotna.

Stopnja registrirane brezposelnosti je 5,1-odstotna.

Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,111.461. Delovno aktivno prebivalstvo – 889.758 zaposlenih.

Povprečna bruto plača za leto 2019 je 1.753,84 evrov oz. 1.133,50 evrov je neto plača.

Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih je 1.052,30 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2019).

Najnižja osnova za obračun prispevkov samozaposlene osebe (s. p.) je 1.052,30 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2019) in družbenikov 1.578,46 evrov (90 % povprečne bruto plače leta 2019).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 401,98 evrov (38,2 % od 1.052,30 evrov).

Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 6.138,44 evrov (mesečni prispevki 2.344,88 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 602,97 evrov.

Nazaj