Statistični podatki - oktober 2021

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.024,24 evrov.

Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.932,05 evrov.

Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.256,24 evrov.

Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin je 2,1 odstotna.

Delovno aktivno prebivalstvo – 979.000 zaposlenih.

Stopnja registrirane brezposelnosti je 4,3-odstotna.

Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,108.977.

Povprečna bruto plača za leto 2020 je 1.856,20 evrov oz. 1.208,65 evrov je neto plača.

Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih:

- od 1. 3. 2021 do 30.6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 1.113,72 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2020),

- od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 1.024,24 evrov.

Najnižja osnova za obračun prispevkov samozaposlene osebe (s. p.) je 1.113,72 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2020) in družbenikov 1.670,58 evrov (90 % povprečne bruto plače leta 2020).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 425,44 evrov (38,2 % od 1.113,72 evrov).

Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 6.496,70 evrov (mesečni prispevki 2.481,74 evrov).

Nazaj