Zaposlovanje invalidov do in nad kvoto

Zaposlovanje invalidov je potrebno od 20 zaposlenih naprej in je odvisno od dejavnosti (med 2 do 6 odstotkov zaposlenih). Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov PIZ (15,5 odstotkov delojemalca in 8,85 odstotkov delodajalca).

Za organizacije (gospodarske družbe, samostojne podjetnike), ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, se kvota zaposlovanja invalidov zmanjša za eno odstotno točko (manjša ne more biti od 2 odstotkov). Delež kvote se določi različno po dejavnostih in glede področja po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Knjiženje:

253, 258 / 291 – obračun in neplačilo prispevkov PIZ.

291 / 768 – črpanje obračunanih in neplačanih prispevkov za potrebe invalida.

Obračunani in neplačanih prispevki se porabijo za:

  • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov,
  • subvencije plač invalidom (največ 75 odstotkov invalidove bruto plače),
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
  • nagrade za preseganje kvote,
  • letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in
  • druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude.

V primeru, da organizacija zaposluje invalide nad kvoto je nagrada 25 odstotkov bruto minimalne plače v RS za vsakega zaposlenega invalida nad kvoto.

1.024,24 € x 0,25 = 256,06 €.

Knjiženje: 164 / 768.

Nazaj