Aktualne vsebine za leto 2022

27. 1. 2022

Neodplačno posojilo lastnikov

Lastniki, ki imajo 25 odstotkov deleža ali več v svoji organizaciji in so od nje prejeli posojilo, ga morajo vrniti v pogodbeno določenem roku ali ob zapiranju organizacije.V primeru, da se posojilo ne odplača, gre za prikrito izplačilo dobička in je obdavčeno z 27,5 odstotki. Gre za cedularno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 1. 2022

Papirnati računi ne bodo več obvezni

Sprememb zakona o DDV prinaša poenostavitev glede izdaje računov. Izdali se bodo na zahtevo kupca. Nadzorniki s strani FURS bodo pozorni na elektronsko izdajo računov, saj bodo račune vsi, ki poslujejo z gotovino le-te izdajati, vendar ne nujno v papirni obliki. Vse izdaje bodo beležene v davčni blagajni, ki je ...
17. 1. 2022

Najnovejši statistični podatki

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.074,43 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.886,48 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.218,40 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks ...
12. 1. 2022

Obveznice – dolgoročne posojilne pogodbe

Obveznica je dolgoročni dolžniški vrednostni papir. Namen izdaje obveznic je praviloma zbiranje denarnih sredstev zaradi poravnavanja pogodbenih in drugih obveznosti, investicije ipd.
11. 1. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanje, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.
Samo za aktivne naročnike