Aktualne vsebine za leto 2022

16. 9. 2022

Zaposlitev delojemalca med letom in izplačilo sorazmernega dela regresa za letni dopust

Pravica do regresa za letni dopust je povezana s pravico do letnega dopusta, ki jo ima o zakonu o delovnih razmerjih vsak zaposlen, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (nedoločen ali določen čas). Zaposlen je upravičen do sorazmernega dela dopusta, če se je zaposlil med letom. Upoštevajo se polni meseci ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 9. 2022

Aktualni statistični podatki

Minimalna bruto plača za leto 2022 v RS je 1.074,43 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 2.007,64 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.307,61 evrov.Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.Letna inflacija – povprečni indeks ...
25. 8. 2022

Višina izplačila regresa za letni dopust

Zakon o delovnih razmerjih ne določa, da mora delodajalec vsem zaposlenim izplačati regres za letni dopust v enaki vrednosti., temveč določa le najmanjši znesek regresa za letni dopust, ki je v vrednosti bruto minimalne plače. Različna višina izplačila zaposlenim je treba urediti in zapisati v internih aktih (Pravilnik o delovnih ...
22. 8. 2022

Poroštvo družbenika

V zakonu o davčnem postopku je urejen institut poroštva, ki omejuje davčnega zavezanca, da se izogne izterjavi davkov z odsvojitvijo prenosa premoženja na povezano osebo. V primeru, da davka ni mogoče izterjati iz premoženja dolžnika, se izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so premoženje cenovno odplačali po nižji od tržne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 8. 2022

Davčne olajšave za vlaganje v digitalni in zeleni prehod

Olajšava za vlaganje v digitalni in zeleni prehod je priznana v vrednosti 40 odstotkov od zneska vlaganj. Gre za vlaganja v računalništvo v oblaku, v vele podatke in umetno inteligenco, okolijsko prijazne tehnologije in razogljičenje energetskega sektorja, javni in zasebni prevoz, energetsko učinkovitost stavb. V davčnem obračunu se olajšave evidentirajo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 8. 2022

Aktualni statistični podatki za julij

Število delovnih dni v juniju je 21. Število praznikov za nadomestilom plače je 0. Fond ur je 168.Povprečna mesečna bruto plača (za maj) 2022 : 2.001,93 EURPovprečna bruto plača za zadnje trimesečno februar-april 2022 1.979,08 evrov.Najnižja osnova za obračun prispevkov: 1.181,75 evrov ...
28. 7. 2022

Počitniške in stanovanjske nastanitve

V primeru, da ima organizacija na razpolago počitniške apartmaje in svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom omogoči brezplačno bivanje je to ugodnost, kar je boniteta zaposlenega, ki se ovrednoti v vrednosti tržne cene.
21. 7. 2022

Normirani samostojni podjetniki, ki delajo pri tujih naročnikih

Samostojni podjetniki delajo storitve za domače in tuje naročnike in se registrirajo kot normiranci glede obdavčitve njihovih storitev (doseženi prihodki in od njih upoštevani 80-odstotni normirani stroški). Njihove storitve so za tujega naročnika cenejše. Nadzorni organ lahko bremeni izvajalca (posameznika) opravljenih storitev, če ugotovi, da gre za pogoj odvisnega pogodbenega ...
19. 7. 2022

Obdavčitev dividend, ki so izplačane v drugih članicah EU ali tretjih držav

V primeru, da fizične osebe prejmejo dividende od domačih družb, FURS ni treba obveščati. Davčni odtegljaj obračuna, napove in plača izplačevalec dividend in poroča prek obrazca REK-2.V primeru, da pravne osebe ali samostojni podjetniki prejmejo dividende od domačih družb jih upoštevajo med finančne prihodke in jih v davčnem obračunu ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2022

Elektronsko arhiviranje

V času digitalnega poslovanja zakoni dovoljujejo tudi elektronsko arhiviranje. S tem se organizacije znebijo ogromne količine dokumentov in izpraznijo arhive.
s