Aktualni statistični podatki

15. 9. 2022

Minimalna bruto plača za leto 2022 v RS je 1.074,43 evrov.

Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 2.007,64 evrov.

Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.307,61 evrov.

Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.

Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin je 11-odstotna.

Povprečna bruto plača za leto 2021 je 1.969,59 evrov oz. 1.270,30 evrov je neto plača.

Rast bruto družbenega produkta je 8,2-odstotna.

Kilometrina na službeni poti 0,43 evrov / km.

Prevoz na delo in z njega 0,21 evrov / km oz. cena javnega prevoza.

Neobdavčen regres za prehrano 7,96 evrov za delo štiri ure in več. Za delo več kot 10 ur je vsaka dopolnjena ura po osmih urah dela neobdavčena 0,99 evrov / uro.

Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih:

- 1.181,75 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2021 – 1.969,59 evrov).

Najnižja osnova za obračun prispevkov samozaposlene osebe (s. p.) je 1.181,75 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2021 - 1.969,59 evrov) in družbenikov 1.772,63 evrov (90 % povprečne bruto plače leta 2021 – 1.969,59 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 451,43 evrov (38,2 % od 1.181,75 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 6.893,57 evrov (mesečni prispevki 2.633,34 evrov).

Nazaj

s