Arhiv

Statistika - december 2019

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 886,63 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.712,11 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.105,26 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen ...
Samo za aktivne naročnike:

Davčne novosti v letu 2020

Z januarjem 2020 bodo začele veljati določene davčne novosti, ki jih je vlada sprejela v oktobru 2019.
Samo za aktivne naročnike:

KOLEDARČEK 12 / 2019

KOLEDARČEK za december 201910. 12. 2019- Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb - Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti13. 12.2019- Prijava v večstranski pobot AJPES16. 12.2019- Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Obračun minimalne bruto plače od leta 2020 dalje

V letu 2020 bo minimalna plača znašala 940,58 evrov bruto za delo opravljeno v polnem delovnem času. Delojemalec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.Novela zakona o minimalni plači je prinesla novo definicijo, kar pomeni, da je iz minimalne bruto plače izključila dodatke ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Minimalna plača 2020

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega ...

KOLEDARČEK 11 / 2019

Obveznosti za november 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Prodaja in zavarovanje plačila z izvršnico, ki je bila unovčena

Družba 1 je prodala trgovsko blago v vrednosti 61.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Zaloge se vodi po nabavni ceni, ki je 35.000 evrov. Posel bo plačan z izvršnico, ki je bila uspešno unovčena. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prodaja trgovskega blaga Kratkoročne terjatve do kupcev ...
Samo za aktivne naročnike:

Prodaja in zavarovanje plačila z izvršnico, ki ni bila unovčena

Družba 1 je prodala trgovsko blago v vrednosti 61.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Zaloge se vodi po nabavni ceni, ki je 35.000 evrov. Rok plačila je 15 dni. Posel je Družba 1 dobila zavarovanega z izvršnico. Zap. št. Kategorija Konto Debet Kredit 1 Prodaja trgovskega blaga Kratkoročne ...
Samo za aktivne naročnike:

Dajanje vzorcev potencialnim kupcem

Pojavljajo se dvomi o pravilnosti dajanja in obračuna poslovnih vzorcev, ki so podvržena davčnim obveznostim. Davčni zavezanci (pravne osebe in samostojni podjetniki) svojim kupcem in bodočim kupcem pošiljajo poslovne vzorce. Dajanje poslovnih vzorcev je ena od oblik oglaševanja. Primer obračuna najdete spodaj.
Samo za aktivne naročnike:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.