Napoved in obdavčitev doseženih kapitalskih dobičkov (izgub) fizičnih oseb

Predogled vsebine

Napoved in obdavčitev doseženih kapitalskih dobičkov (izgub) fizičnih oseb

Napoved morajo vložiti davčni zavezanci (fizične osebe, samostojni podjetniki), ki so odsvojili delnice, nepremičnine, deleže in investicijske kupone. Napoved je treba oddati najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Napovedi ni treba vložiti zavezancem, ki ...

Nazaj

s