Rok za izplačilo poslovnega deleža izstopajočemu družbeniku

Predogled vsebine

Družba ima tri leta časa, da družbeniku izplača vrednost njegovega poslovnega deleža, kar ni malo. Vendar mu mora v primeru, če izplačila ne opravi takoj po izstopu oziroma takoj po opravljenih notarskih postopkih in vpisu sprememb v register, izplačati obresti po obrestni meri, po kateri se obrestujejo ...

Nazaj

s