Vračilo prejete državne pomoči za delno kritje fiksnih stroškov – gospodarske družbe

Predogled vsebine

V primeru, če se kasneje izkaže, da je organizacija napačno ocenila, da izpolnjuje pogoje, je dolžna o tem obvestiti FURS in vrniti preveč plačano pomoč v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku navedenega roka, je organizacija dolžna plačati tudi zamudne obresti (8 odstotne letne).

Organizacija mora upoštevati, da ...

Nazaj