Kako se ugotavlja upad prihodkov v obdobju januar – marec 2021, glede delnega kritja fiksnih stroškov ?

Predogled vsebine

Ocena upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju, se izračuna glede na podatek o oceni prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, oziroma pri upravičencih, registriranih po 1. 1. .2019 in do 1. 10. 2019, v primerjavi s prihodki od prodaje ...

Nazaj