Vpliv števila zaposlenih na delno financiranje fiksnih stroškov

Znesek povračila, ki jo lahko organizacija dobi, je omejen glede števila zaposlenih:

  • 2.000,00 evrov mesečno / zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (samozaposlen, družbenik, ustanovitelj zavoda) – upad prihodkov več kot 70 odstotkov;
  • 1.000,00 evrov mesečno / zaposlenega – upad prihodkov med 30 do 70 odstotkov;
  • število zaposlenih se ugotavlja glede na povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi metod, ki se uporabljajo v letnem poročanju.

Nazaj