Vračilo državne pomoči za delno kritje fiksnih stroškov – samostojni podjetniki

Vračilo državne pomoči prejete za delno kritje fiksnih stroškov, če ste samostojni podjetnik

V primeru, če se kasneje izkaže, da je samostojni podjetnik napačno ocenil, da izpolnjuje pogoje, je dolžan o tem obvestiti FURS in vrniti preveč plačano pomoč v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku navedenega roka, je samostojni podjetnik dolžna plačati tudi zamudne obresti (8 odstotne letne).

Samostojni podjetnik mora upoštevati, da bodo dejansko nastali fiksni stroški oz. njihov nekriti del, ki jih bo treba dokazovati (npr. s potrjenimi računovodskimi izkazi ali z drugimi dokazili) in ne zadostuje le njihova ocena.

V primeru, da samostojni podjetnik uveljavi državno pomoč in naknadno ugotovi, da pogojev za državno pomoč ni izpolnil ali če je zahtevala previsok znesek državne pomoči, mora o tem obvestiti FURS najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna za davek iz dejavnosti za leto 2020. Neupravičeno državno pomoč je treba vrniti v roku 30 dni od prejema odločbe.

a) Samozaposleni samostojni podjetniki – upad prihodkov med 30 do 70 odstotkov

Prihodki leta 2019 = 80.000,00 evrov (IPI AOP 110)

Prihodki: 10 – 12 / 2019 – 30.000,00 evrov

Prihodki: 10 – 12 / 2020 – 18.000,00 evrov

Odhodki: 10 – 12 / 2020 – 25.000,00 evrov

Upad prihodkov 2020 / 2019 = 40 %

Izguba = 7.000,00 evrov (39 odstotkov). 6.300,00 evrov (7.000,00 evrov x 0,90)

Število zaposlenih = samozaposleni samostojni podjetnik

Omejitev nadomestila je = 1 zaposlen x 2.000,00 evrov x 3 meseci = 6.000,00 evrov

Zahtevek višine nadomestila = 80.000,00 evrov x 1,8 % = 1.440,00 evrov

Dejanska višina odobrenega nadomestila = 1.440,00 evrov

b) Samozaposleni samostojni podjetniki – upad prihodkov nad 70 odstotkov

Prihodki leta 2019 = 80.000,00 evrov (IPI AOP 110)

Prihodki: 10 – 12 / 2019 – 30.000,00 evrov

Prihodki: 10 – 12 / 2020 – 5.000,00 evrov

Odhodki:10-12 / 2020 – 25.000,00 evrov

Upad prihodkov 2020 / 2019 = 83,33 %

Izguba = 80 odstotkov

Število zaposlenih = samozaposleni samostojni podjetnik

Omejitev nadomestila je = 1 zaposlen x 2.000,00 evrov x 3 meseci = 6.000,00 evrov

Zahtevek višine nadomestila = 80.000,00 evrov x 3,6 % = 2.880,00 evrov

Dejanska višina odobrenega nadomestila = 2.880,00 evrov

Nazaj