Ugotovitev izgube

Ugotovitev izgube

Družba Zajček d. d. je imela v poslovnem letu naslednje vrste stroškov:
Samo za aktivne naročnike

Pokrivanje čiste izgube iz prejetih dotacij in subvencij za pokrivanje izgube

Družba Zajček d. d. je dobila denarno subvencijo za pokrivanje izgube preteklih let v vrednosti 13.000 €.
Samo za aktivne naročnike

Pokrivanje čiste izgube iz prejšnjih let iz oblikovanih statutarnih rezerv

Družba Zajček d. d. je pokrila preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let v vrednosti 13.000 € iz oblikovanih statutarnih rezerv.
Samo za aktivne naročnike

Pokrivanje čiste izgube iz prejšnjih let iz oblikovanih zakonskih rezerv

Družba Zajček d. d. je pokrila preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let v vrednosti 43.000 € iz oblikovanih zakonskih rezerv.
Samo za aktivne naročnike

Pokrivanje čiste izgube iz prejšnjih let s tekočim poslovanjem

Družba Zajček d. d. je pokrila preneseno čisto izgubo iz prejšnjih let v vrednosti 43.000 € s tekočim poslovanjem.
Samo za aktivne naročnike

Delno pokrivanje izgube tekočega leta

Družba Zajček d. d. je izgubo delno pokrila iz zakonskih rezerv 60.000 € in preostanek nepokrite izgube v vrednosti 43.000 € je prenesla v naslednje leto.
Samo za aktivne naročnike

Pokrivanje izgube tekočega leta iz rezerv

Družba Zajček d. d. je izgubo v celoti pokrila iz statutarnih rezerv 60.000 € in zakonskih rezerv 43.000 €.
Samo za aktivne naročnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.