Ugotovitev poslovnega izida v d.d. in d.o.o.

Znižanje davčne osnove – davek plačan v tujini

V primeru, da prejmemo dohodke iz tujine, od katerih je bil na viru dohodka odtegnjen davčni odtegljaj (primeri: dohodki iz naslova obresti, najemnine, licenčnine, določene storitve ipd.), lahko ta plačan davčni odtegljaj pod določenimi pogoji upoštevamo kot odbitek od svoje davčne obveznosti.
Samo za aktivne naročnike:

Knjiženje akontacij davka v naslednjem letu

Zap. štev. Kategorija Skupina Debet Kredit 1 Pla č ilo akontacij davka med letom Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, vključno z davkom, plačanim v tujini 161 1.551* Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 1.551 *18.615 / 12
Samo za aktivne naročnike:

Plačilo davka od dohodka pravnih oseb

Varianta 1: Družba Zaj ček d. d. je med letom plačala preveč akontacij davka od dohodka pravnih oseb v vrednosti 30.000 €.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.