Opredelitev pojma samostojni podjetnik posameznik (podjetnik)

Predogled vsebine

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) 1 v 3. členu pravi, da je podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. ZGD-1 z izrazom podjetnik opredeljuje fizično osebo, ki opravlja dejavnost in je vpisana v poslovni register.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.