Vodenje poslovnih knjig

Predogled vsebine

Vsak samostojni podjetnik mora voditi poslovne knjige in druge evidence, da s tem zagotovi podatke za sestavljanje računovodskih izkazov. Kakšne poslovne knjige pa vodi posameznik, je odvisno od načina vodenja poslovnih knjig. Tako lahko samostojni podjetniki vodijo poslovne knjige po načelu enostavnega knjigovodstva ali po načelu dvostavnega knjigovodstva.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.