Stroški zasebnega življenja samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik lahko določene stroške privatnega življenja prenese na svojo dejavnost kljub verodostojni knjigovodski listini. Vrednost prejetega računa za seminar z letovanjem je v vrednosti 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Iz računa je razvidno, da gre za stroške privatnega življenja. Plačilo je nakazal iz svojega poslovnega računa.

Zap. št.

 

Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Prejem računa

 

 

 

 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

220

 

12.200,00

 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

416

12.200,00

 

2

Plačilo računa

 

 

 

 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

220

12.200,00

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

 

12.200,00

3

Obračun davčnega odtegljaja*

 

 

 

 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov

480

3.050,00

 

 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

266

 

3.050,00

4

Plačilo davčnega odtegljaja

 

 

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

 

3.050,00

 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

266

3.050,00

 

12.200,00 € x 25 / 100

Komentar z davčnega vidika:

- konto 416 in konto 480 – nista davčno priznana stroška,

- v davčnem obračunu je treba stroške izvzeti pod zap. št. 6.12.

Samostojni podjetnik je prejel verodostojno knjigovodsko listino (naziv, naslov na njegov sedež, ID DDV), vendar je razvidno, da gre za stroške privatnega življenja, reprezentance, v vrednosti 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Plačilo je nakazal s poslovnega računa.

Zap. št.

 

Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Prejem računa

 

 

 

 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

220

 

12.200,00

 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

417

12.200,00

 

2

Plačilo računa

 

 

 

 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

220

12.200,00

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

 

12.200,00

3

Obračun davčnega odtegljaja

 

 

 

 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov

480

3.050,00

 

 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

266

 

3.050,00

4

Plačilo davčnega odtegljaja

 

 

 

 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij

266

3.050,00

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

 

3.050,00

Komentar z davčnega vidika:

- Konto 417 in konto 480 – nista davčno priznana stroška,

- v davčnem obračunu je treba stroške izvzeti pod zap. št. 6.14.1.

Nazaj

s