Davčno delno priznani odhodki in davčno nepriznani odhodki

Predogled vsebine

Davčno delno priznani odhodki so:

1. za obračunano amortizacijo, ki presega amorti-zacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, in na podlagi predpisanih stopenj. Najvišje dovoljene amorti-zacijske stopnje po ZDDPO-2 (33. člen) so za:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.