Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

30. 9. 2016

Predogled vsebine

Malim davčnim zavezancem ni potrebno voditi poslovnih knjig po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje pogoje, da lahko ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov. Pogoji, ki jih pri tem mora zavezanec izpolnjevati, so našteti v Zakonu o dohodnini v 48. členu. Ti pogoji so:

Nazaj