Koledarček za julij 2020

Pregled pomembnih datumov za računovodje za mesec julij

10.7.

 • Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15.7.

 • Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
 • Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati
 • Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

16.07.

 • Prijava v večstranski pobot prek AJPES - zadni dan do 13.00

19.7.

 • Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
 • Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
 • Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –SN-T
 • Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
 • Predložiti rekapitulacijsko poročilo za junij 2020

20.07.

 • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Obračun okoljske dajatve (industrijska in komunalna odlagališča)
 • Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
 • Obračun trošarin (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)
 • Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, za uporabo mazalnih olj, za izrabljena motorna vozila, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

31.07.

 • Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
 • Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
 • Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.