Klepetalnica - vprašanja in odgovori

Prenos nepremičnine iz podjetja (s.p.-ja) v gospodinjstvo

Obdavčitev prenosa nepremičnine iz normiranega s.p. v gospodinjstvo ob prenehanju dejavnosti v primeru, če je bila nepremičnina pridobljena po začetku opravljanja dejavnosti (51.čl. ZDOH-2).
Samo za aktivne naročnike:

Nakup nepremičnine, obročno plačevanje in naknadno znižanje kupnine

Vprašanje:Podjetnik je v letu 2016 kupil nepremičnino v znesku 230.000 evrov. V pogodbi (notarski zapis) je bilo dogovorjeno, da se kupnina plača v 153 mesečnih obrokih.V letošnjem letu sta se sporazumno dogovorila (stanje neodplačanega dela kupnine je bilo še 180.000 evrov), da se kupnina po pogodbi ...
Samo za aktivne naročnike:

Zagotovljena prehrana na službeni poti in znižana dnevnica

Vprašanje:V internih aktih imamo opredeljeno, da je zaposleni upravičen do dnevnice na službeni poti v skladu z Uredbo. Dodatno ima zaposlen možnost, da na potnem nalogu označi ali je imel zajtrk, kosilo ali večerjo. V kolikor označi vse, dobi še 20 % dnevnice.V pojasnilih, ki jih je FURS izdal ...

Obračun dopusta po spremembi zaposlitve iz dveh skrajšanih v en polni delovni čas

Vprašanje:Imamo vprašanje glede pravilnega obračuna dopusta za zaposlenega, ki je bil do sedaj v našem podjetju (drugi delodajalec) zaposlen po štiri ure in štiri ure v drugem podjetju (prvi delodajalec), s 1.8.2019 pa se je za polni delovni čas 8 ur/dnevno zaposlil pri nas.Osnova za ...
Samo za aktivne naročnike:

Osnova za obračun nadomestil, ko delavec zadne tri mesece ni delal

Vprašanje:Prosim za razlago 137. člena ZDR-1(7 odstavek).Zanima nas kakšna je osnova za obračun nadomestil v primeru, ko delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal (bolniška odsotnost, plačana odsotnost z dela)?Prav tako nas zanima kakšna je osnova za nadomestilo plače za novo zaposlene delavce, ki so ...
Samo za aktivne naročnike:

Koriščenje ur namesto bolniške

Vprašanje:Zanima me, ali je možno namesto že izdane bolniške koristiti višek ur.Primer: delavka je dobila že izdani bolniški list za nego otroka, potem pa bi naknadno namesto tega raje koristila višek ur, ki jih je imela v tem mesecu. Je to dopustno? Ali bi morala delavka pri zdravniku ...
Samo za aktivne naročnike:

Priznanje ur, porabljenih za potovanje na seminar in z njega

Vprašanje:Zanima me ali je potrebno delavcu, ki je na primer napoten na seminar v Ljubljano (izven sedeža podjetja) priznati tudi ure ko je na poti (v avtu).Odgovor:Ure se priznajo od začetka službene poti (pričetek na potnem nalogu) in se končajo, ko se službena pot zaključi. To pomeni ...
Samo za aktivne naročnike:

Normirani s.p. oddaja stanovanje v najem fizični osebi - na kaj je potrebno paziti

Vprašanje:Fizična oseba ima v lasti stanovanje, ki bi ga oddajala v najem. Zaradi ugodnejše obdavčitve želi odpreti normirani sp in oddajati stanovanje drugi fizični osebi preko sp-ja. Problem nastane, ker je stanovanje v lasti fizične osebe in ne sp-ja. Bi moral stanovanje prenesti v dejavnost? Če da, kakšne so ...
Samo za aktivne naročnike:

S.p. da posojilo drugemu s.p.-ju. Kako je z obrestmi in poročanjem?

Vprašanje:Samostojni podjetnik je dal posojilo (kratkoročno za dobo enega leta) hrvaškemu podjetju. Oba sta pravni osebi z veljavno ID število za ddv. Zanima me ali je potrebno kakšno dodatno poročanje in kako je z zaračunavanjem obresti? Je dovolj račun-obračun ob vračilu posojila?Odgovor:Pomembna je posojilna pogodba, ki določa ...
Samo za aktivne naročnike:

Knjiženje sodelave v skupnem projektu

Vprašanje:Dobili smo račun za plačilo izvedene storitve skupnega projekta Posoški razvojni center, kjer izvajalec izdeluje projektno nalogo o možnosti razvoja turizma. Eden izmed udeležencev je tudi naša družba.Ali to zavedem kot storitev svetovanja, čeprav ni to v povezavi z našo osnovno dejavnostjo ali je bolj da to knjižim ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.