Akontacija DDPO << poglejte več

20. 02. 2023 | Gospodarstvo

  • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
  • Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
  • Rekapitulacijsko poročilo
  • Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
  • Plačilo prispevkov za socialno varnost

Nazaj

s