Poslovni izid

30. 9. 2016

Poslovni izid

Gospodarske družbe morajo v skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti, pri tem pa morajo upoštevati tudi Slovenske računovodske standarde in mednarodne standarde računovodskega poročanja. V treh mesecih po koncu poslovnega leta morajo sestaviti letno poročilo. Poslovno leto se lahko ...
Samo za aktivne naročnike
s