Status kmeta

26. 4. 2023

Kako lahko pridobim status kmeta?

Avtor: Majda Strel
Status kmeta lahko pridobi oseba, ki bo iz kmetijske dejavnosti ustvarjala pomemben del dohodka. Pomemben dohodek se preverja v skladu z 24. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih in predstavlja vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike (neposredna plačila) in iz naslova državnih pomoči v ...
Samo za aktivne naročnike
s